Thao tác máy dập mác các sản phẩm đồng, hộp điện tử – Thông Vũ 通禹 – Bình Trấn, Đào Viên

Home / Tin tức / Thao tác máy dập mác các sản phẩm đồng, hộp điện tử – Thông Vũ 通禹 – Bình Trấn, Đào Viên

Thông Vũ 通禹 – Bình Trấn, Đào Viên

Thời hạn 3 năm

Yêu cầu: 1 nam đi mới,

Tuổi 18-30, đã kết hôn, cao 165 trở lên, nặng 60kg.

Công việc: Thao tác máy dập mác các sản phẩm đồng, hộp điện tử…Hàn điện, các công việc chủ bàn giao.
Lương cơ bản: 26.400 đài tê/ tháng. Tăng ca theo đơn đặt hàng, hiện tại lđ cũ quen việc tăng ca khoảng 2h/ ngày. Ăn ở: Khoảng 2.500 Đài/ tháng.