PhượngHỢP TRẤN 合振 – khu đại nhã, đài trung – Vận hành máy tiện truyền thống

Home / Tin tức / PhượngHỢP TRẤN 合振 – khu đại nhã, đài trung – Vận hành máy tiện truyền thống

PhượngHỢP TRẤN 合振 – khu đại nhã, đài trung – Chuyên thao tác sản xuất máy móc, thiết bị
Thời hạn: 3 năm
Yêu cầu: 1 nam, dưới 30 tuổi. cao 160cm trở lên, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, chịu khổ chịu khó, độ phối hợp cao, biết lái xe, có bằng lái xe ô tô.
YC CÓ KINH NGHIỆM
Nội dung công việc: Vận hành máy tiện truyền thống (YC có kinh nghiệm 1,2 năm)
Lương cơ bản: 26.400 đài tệ /tháng + tăng ca khoảng 40 – 60 tiếng/tháng, tăng ca phụ thuộc vào tình hình đơn hàng và thái độ của lao động.
BIỂU HIỆN TỐT SẼ THƯỞNG THÊM
Phí ăn ở : ktx trừ 2500 đài tệ /tháng + đi làm cung cấp bữa trưa