Gia công sản phẩm kim loại – Siêu Việt 超越 – Trung Lịch, Đào Viên

Home / Tin tức / Gia công sản phẩm kim loại – Siêu Việt 超越 – Trung Lịch, Đào Viên

Siêu Việt 超越 – Trung Lịch, Đào Viên

Thời hạn 2 năm – miễn phí gia hạn

Yêu cầu: 1 nam,

Tuổi 20-28, cao 165 trở lên, nặng 60kg.

Công việc: Gia công sản phẩm kim loại. Thao tác máy, đóng gói, vận chuyển hàng và các công việc chủ bàn giao. Lương cơ bản: 26.400 đài tê/ tháng.
Tăng ca theo đơn đặt hàng, hiện tại lđ cũ quen việc tăng ca khoảng 30h -40h/ tháng. Ăn ở: Khoảng 2.500 Đài/ tháng